Publicerad: 2021-09-07 09:33 | Uppdaterad: 2021-09-07 09:33

Centret för bioinformatik och biostatistik vid Campus Flemingsberg har nu öppnat

Image with several items connected to finances; a calculator, a chart.
Foto: Pexels

The Centre for Bioinformatics and Biostatistics (CBB) har nu formellt öppnat och erbjuder expertis och nätverksmöjligheter för preklinisk och klinisk forskning inom området.

The Centre for Bioinformatics and Biostatistics (CBB) ämnar att vara en naturlig partner för forskargrupper på Campus Flemingsberg som har ett behov av hjälp vad gäller bioinformatik eller biostatistik. CBB har nu formellt öppnat och kan erbjuda följande tjänster:

  • Mentorskap för doktorander och postdoktorer, där det finns behov av ytterligare stöd i frågor inom bioinformatik eller biostatistik. Intresserade handledare är välkomna att kontakta CBB på cbb@ki.se för diskussioner eller mer information.
  • Grundläggande (ungefär en-timmes konsultationer) stöd i frågor som effektberäkningar, vilka statistiska tester som ska användas, eller input om bidragskrivning relaterad till CBB:s kompetens.

Vidare finns en seminarieserie i biostatistik för kliniker med i planeringen och kommer att lanseras under hösten 2021.

Vi har också för avsikt att regelbundet erbjuda ett fysiskt rum i Neo, där interaktioner mellan människor som arbetar inom bioinformatik eller biostatistik kan nätverka eller dela kompetens om specifika projekt. Mer information om detta kommer att läggas ut på vår webbplats (www.ki.se/cbb) framöver. Vi presenterar gärna mer specifikt om hur CBB kan hjälpa din forskargrupp på till exempel ett avdelningsmöte.

Om du tycker att CBB borde erbjuda något annat specifikt stöd, kontakta oss gärna på: cbb@ki.se.

Kontakt

Carsten Daub Senior forskare