Publicerad: 2020-11-06 17:39 | Uppdaterad: 2020-11-09 08:07

Central studierektor för forskarutbildning erhåller studentkårens utmärkelse Mäster 2020

Utbildningsrådet vid Medicinska Föreningen har beslutat att tilldela utmärkelsen Mäster, en utmärkelse till en utomordentlig pedagog och lärare, till Ingeborg van der Ploeg, central studierektor för forskarutbildning.

Utbildningsrådet beslutar om mottagare av utmärkelsen på förslag av kårmedlemmar en gång per år. Utmärkelsen tilldelas lärare som skött sin undervisning på ett personligt och engagerat sätt, eller initierat och genomfört varaktiga förbättringar av undervisningen.

Motivering till utmärkelsen:

Ingeborg har länge jobbat för att tillsammans med doktorander och lärare se till att samtliga kurser inom KI:s forskarutbildning ska hålla högsta möjliga internationella standard. Ingeborg koordinerar i sin roll som central studierektor strategiska frågor rörande forskarutbildningen vid KI, ett jobb hon tar på största allvar och utför på ett effektivt och professionellt sätt. Hon värnar om en nära kontakt med Doktorandsektionen och studentinflytandet i alla frågor som rör doktoranders utbildning och välfärd. Speciellt under pandemin har Ingeborg kontinuerligt hållit doktoranderna uppdaterade om läget och arbetat för att doktorandernas studie- och arbetsförhållanden ska vara så bra som möjligt. Ingeborg har visat en vilja och driv att komma med nya lösningar och förbättringsförslag för att utveckla doktorandkurser utifrån kursutvärderingar, och förespråkat vikten av pedagogisk skicklighet hos handledare och lärare vid KI. Ingerbogs arbete har på många sätt initierat och lett till bestående förändringar och förbättringar i forskarutbildningen vid KI.

För sitt outtröttliga arbete med att förbättra forskarutbildningen och doktoranders situation vid KI tilldelas därför Ingeborg van der Ploeg utmärkelsen Mäster.