Publicerad: 2024-06-10 09:14 | Uppdaterad: 2024-06-10 09:15

Central hantering av Stata, ChemDraw och SIMCA

IT-avdelningen breddar programvaruportföljen ytterligare med tre populära programvaror som har ett stort antal användare hos KI.

När vi har möjlighet att samla inköpen går kostnaden ner, och samtidigt minskar administrationen då användare bara behöver lägga en beställning i Wisum för en prenumeration som löper till den avslutas.

I andra fall krävs en mer omständlig process där en enskild beställare köper en programvara och själv måste se till att den förnyas årligen. Installationen förenklas också genom våra installationsportaler Software Center/Self Service (Mac).

De tre nya programvarorna är dessa:

Stata

Stata är ett kraftfullt statistiskt programvarupaket som tillhandahåller en omfattande uppsättning applikationer för dataanalys. Licensen ger tillgång till StataNow, vilket alltid inkluderar de senaste funktionerna. 

ChemDraw Professional

ChemDraw Professional är en omfattande programvarusvit som är utformad för att underlätta kommunikation och effektivitet inom kemiforskning.

SIMCA

SIMCA är en dataanalyslösning som gör det möjligt för dig att utvinna, modellera och tolka komplexa data från spektroskopi, omics och andra källor.

För att beställa programvarulicenser

För mer information och villkor för licenserna, se Beställ licenser för programvaror.

Licenser beställs i vanlig ordning via Wisum under kategorin "KI - Programvaror". Abonnemangslicenser löper initialt ett år och kan därefter sägas upp med tre månaders uppsägningstid.

För institutioner utanför Samordnad IT är det licenssamordnaren som lägger beställningen.