Publicerad: 2011-10-14 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-19 14:37

Cellernas inre liv i färg

Lennart Nilsson Award för år 2011 går till den amerikanska biologen Nancy Kedersha. Hon får priset för sina färgbilder där hon avslöjar cellernas inre liv.

Lennart Nilsson Award är världens främsta utmärkelse inom vetenskaplig och medicinsk fotografi. Det delas ut årligen för att hedra den legendariske svenske fotografen Lennart Nilsson. Årets pristagare Nancy Kedersha har i likhet med Lennart Nilsson avslöjat aspekter av livet som tidigare var fördolda för människorna. Hon har gjort det osynliga synligt.

Juryns motivering: "Nancy Kedershas färgbilder öppnar våra ögon för livets minsta beståndsdelar. Genom sitt arbete utvecklar hon cellbiologin både vetenskapligt, pedagogiskt och estetiskt. Med konfokalmikroskopets hjälp blir biologiska data till en konstnärlig upplevelse."

Nancy Kedersha är forskare vid Harvard Medical School, Boston, USA. Hon är också chef för enheten för konfokalmikroskopi vid Brigham and Women´s Hospital i samma stad.

Hon föddes 1951 i Hackensack, New Jersey och doktorerade i biokemi 1983. I mitten av åttiotalet var Nancy Kedersha med och upptäckte en tidigare okänd struktur i cellen, en liten organell som i sin form påminner om en kyrkokupol. För att bättre kunna lista ut den nyupptäckta strukturens sammanhang i cellen förfinade Nancy Kedersha tillgängliga tekniker för att färga in cellernas beståndsdelar med olika färger – så kallad fluorescens.

Det finns tusentals antikroppar och andra substanser som får enskilda molekyler i cellen att lysa i grön, röd eller blå färg. Med deras hjälp kan Nancy Kedersha lyfta fram olika funktioner i cellerna. Genom att kombinera olika substanser lyckas hon få fram en rad nyanser utöver de tre grundfärgerna. Med sina färgbilder kan hon skilja på friska celler och cancerceller, celler som vilar och celler i olika stadier av delning.

Hennes arbete har blivit så framgångsrikt att flera bildbyråer, specialiserade på vetenskapliga bilder, tillhandahåller hennes bilder. De används ofta i läroböcker och som omslag till vetenskapliga tidskrifter. Färgbilderna från konfokalmikroskopet är också en fundamental del av Nancy Kedershas nuvarande forskning. Hon har publicerat en rad vetenskapliga artiklar i ledande tidskrifter där bilderna är en del av själva presentationen. Med hennes egna ord: "Jag betraktar bilderna som en estetisk form av data, utmanande eftersom de behöver tolkas – eller snarare översättas – till konkret språk och modeller, så att de blir vetenskap snarare än konst."

Lennart Nilsson Award instiftades 1998 och administreras av Karolinska Institutet. Universitets rektor Harriet Wallberg-Henriksson är ordförande i Stiftelsen Lennart Nilsson Award och deltar i valet av pristagare. Prissumman är på 100.000 kronor. Prisceremonin äger rum i Berwaldhallen i Stockholm den 8 november 2011 i samband med Karolinska Institutets installationsceremoni för nya professorer. Lennart Nilsson närvarar själv vid festligheterna.

Fakta konfokalmikroskopi: Med ett konfokalmikroskop kan man skapa bilder med mycket hög precision av bland annat celler och vävnad. Genom att använda en svepande laserstråle för belysningen och sedan filtrera ljuset från preparatet både spektralt och spatialt kan man göra så att endast de delar som ligger I fokus blir synliga. Tredimensionella mikroskopbilder görs genom att registrera en följd av bilder från olika djup I ett preparat där märkta proteiner och strukturer i cellerna representeras I olika färger.