Publicerad: 2009-10-23 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Celldöd sker på samma sätt i växter, djur och människor

Forskningen har tidigare antagit att djur och växter utvecklat olika genetiska program för celldöd. Nu har ett internationellt nätverk av forskare från bland annat Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Karolinska Institutet visat att delar av de genetiska program som bestämmer programmerad celldöd i växter och djur i själva verket är evolutionärt besläktade och också fungerar likartat. Resultaten publiceras i senaste numret av den ansedda vetenskapstidskriften Nature Cell Biology.

Programmerad celldödFoto: Andrei P Smertenko

För såväl växter och djur som för människor är det viktigt att cellerna både kan växa till och dö under kontrollerade former. Processen när celler dör under sådana former brukar benämnas programmerad celldöd. Störningar i denna process kan leda till olika sjukdomar som cancer, när för få celler dör, eller neurologiska sjukdomar som exempelvis Parkinson, när för många celler dör.

Resultaten publiceras gemensamt av forskargrupper vid SLU, Karolinska Institutet, universiteten i Durham (Storbritannien), Tampere (Finland) och Malaga (Spanien) under ledning av Peter Bozhkov, verksam vid SLU i Uppsala. Forskarna har gjort jämförande studier av ett evolutionärt bevarat protein kallat TUDOR-SN i cellinjer från mus och människa, samt i växterna gran och backtrav. I både växt- och djurceller som genomgår programmerad celldöd bryts TUDOR-SN ned av specifika proteiner, så kallade proteaser.

Publikation:

Jens Sundström, Boris Zhivotovsky, Peter V. Bozhkov mfl.

Tudor staphylococcal nuclease is an evolutionarily conserved component of the programmed cell death degradome

Nature Cell Biology, Epub 11 oct 2009, DOI 10.1038/ncb1979

Kontaktperson: