Publicerad: 2019-02-12 14:15 | Uppdaterad: 2019-02-13 15:23

Cell Death in Toxicology - Biografi Sten Orrenius

Tidskriften Annual Review of Pharmacology and Toxicology har hedrat professor Sten Orrenius med en biografi över en synnerligen framgångsrik karriär. Sten Orrenius är IMM:s första prefekt och en av pionjärerna kring forskningen om celldöd. Han var även dekan vid Karolinska Institutet under flera år.

Länk till biografin