Publicerad: 2012-08-27 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-17 13:27

Cees van der Vleuten tilldelas pris för forskning i medicinsk pedagogik

Professor Cees van der Vleuten är årets mottagare av Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik. Han får priset för sin forskning kring utvärdering och bedömning av medicinska kompetenser.

Professor van der Vleuten, dekanus vid institutionen för pedagogisk utveckling och forskning vid Maastrichts universitet i Nederländerna, tar emot priset och prissumman på 50.000 euro vid en ceremoni i Berwaldhallen i Stockholm den 30 oktober.

Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik är ett internationellt pris som utdelas för framstående forskning i medicinsk pedagogik. Prisets syfte är att främja högkvalitativ forskning inom ämnesområdet i avsikt att långsiktigt förbättra medicinsk undervisning och utbildning. "Medicinsk" innefattar alla vårdyrken. Priset möjliggörs av finansiellt stöd från Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs stiftelse och delas för närvarande ut vartannat år.

– Professor van der Vleuten har betytt mycket för forskningen i medicinsk pedagogik inom området för utvärdering och bedömning av professionell kompetens. Han har även bidragit till områden som problembaserat lärande, lärande på arbetsplatsen och utveckling av pedagogiska teorier, säger professor Sari Ponzer, ordförande i priskommittén.

Professor van der Vleutens forskning har sedan 1980-talet fokuserat på hur man ska värdera vad en student faktiskt har lärt sig. Utvärdering är vägledande i allt lärande och alla läroplaner i hela världen, och professor van der Vleuten har utarbetat en metod för hur systematisk bedömning kan användas som en del av en utbildningsstrategi.

– Detta är särskilt viktigt inom området medicin och medicinsk pedagogik, eftersom de som arbetar inom vårdsektorn ständigt använder sin kompetens för att behandla patienter på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att medicinstudenter bedöms och utvärderas regelbundet så att de blir bättre läkare, oavsett om de väljer att arbeta som allmänläkare eller specialist i molekylär genetik. Nuförtiden betonas även andra typer av kompetens, så som kommunikation, som är ett viktigt verktyg för alla läkare, säger Cees van der Vleuten.

– Jag är djupt hedrad över att få detta prestigefyllda pris. Det är också ett erkännande för mina fantastiska kollegor på Maastrichts universitet, som består av ett stort antal utmärkta människor och forskare.

Professor van der Vleuten kommer att föreläsa på Karolinska Institutet i Stockholm den 29 oktober.