Publicerad: 2015-08-21 15:35 | Uppdaterad: 2017-09-27 16:54

Cecilia Stenfors beviljas internationell postdoc från VR

Cecilia Stenfors, postdoc vid NVS, har tilldelats ett internationell postdocanslag om tre år från Vetenskapsrådet (VR) för att bedriva forskning vid institutionen för psykologi och neurovetenskap vid universitetet i Chicago, Illinois, med docent Marc Berman, och vid NVS med docent Jonas Persson.

Syftet med forskningen är att undersöka vilken roll miljö och individuella faktorer har för att öka respektive minska hjärnans motståndskraft, trötthet och återhämtning, i form av neurala, kognitiva, emotionella och fysiologiska processer. En viktig miljöfaktor som kommer att studeras är natur och naturliga element, via kontrollerade experiment och epidemiologiska studier. Vilken roll ålder som faktor spelar i de nämnda processerna är också ett centralt tema i projektet.

Projektets namn är "Neurokognitiv trötthet, återhämtning och resilliens: Effekter av natur kontra stadsmiljö".