Publicerad: 2017-03-06 09:22 | Uppdaterad: 2017-03-06 09:53

Cecilia Fridén blir adjungerad universitetslektor i fysioterapi

Cecilia Fridén anställs som adjungerad universitetslektor i fysioterapi med inriktning mot pedagogik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle från och med februari i år.

Anställningen omfattar 20 procent av heltidsanställning och är ett samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

– Det känns väldigt roligt att kunna fortsätta den forskning jag bedrivit vid Karolinska Institutet under många år trots att jag numera har min anställning vid Karolinska Universitetssjukhuset. Jag tror att en stark koppling mellan hälso- och sjukvården och akademin stärker den kliniska forskningen men även den pedagogiska forskningen som ligger mig varmt om hjärtat. Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet samarbetar redan på många sätt, inte minst genom den verksamhetsförlagda utbildningen. Detta samarbete kan stärkas ytterligare genom fler adjungeringar och förenade anställningar, säger Cecilia Fridén.