Publicerad: 2018-03-27 12:57 | Uppdaterad: 2018-03-27 15:31

Cecilia Bergh och Per Södersten får guldmedalj

Kungliga Patriotiska Sällskapets guldmedalj för uppskattad arbetsinsats tilldelas KI-forskarna Cecilia Bergh och Per Södersten. Medaljen delades ut under en ceremoni den 26 mars 2018 på Stiftelsen Flemingsberg Science.

Björn Varnestig, vd för Flemingsberg Science, inledde programmet och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, förrättade utdelning av medalj och diplom. Därefter berättade Cecilia Bergh och Per Södersten kort om sitt mångåriga arbete kring behandling av ätstörningar.

Cecilia Bergh är koncernchef för Mando Group AB och anknuten som forskare till institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet. Per Södersten är seniorprofessor vid samma institution. De startade Mando Group efter många års forskning om ätbeteende och mättnad. Tillsammans har de utvecklat de metoder för att behandla ätstörningar och övervikt som används vid de privata Mandometerklinikerna och Mandoleanklinikerna.