Publicerad: 2021-05-11 09:12 | Uppdaterad: 2021-05-19 12:57

Catarina Lindqvist vid MedH får Mag-Tarmfondens stipendium

Catarina Lindqvist
Catarina Lindqvist Foto: Charlotta Rubin

Vi gratulerar Catarina Lindqvist vid avdelningen för Gastroenterologi och Reumatologi vid MedH som tilldelas 100.000 av Mag-Tarmfonden för sin studie "Näringsintag och kostmönster hos personer med primär skleroserande kolangit".

Catarina Lindqvist på Gastroenterologi och Reumatologi vid MedH var en av fem forskare som fick dela på totalt 1,8 miljoner när Mag-Tarmfonden delade ut årets stipendier i samband med Svenska Gastrodagarna. Catarina tilldelas en summa på 100 000 för sin studie "Näringsintag och kostmönster hos personer med primär skleroserande kolangit". Studien är den första att beskriva kostmönster hos patienter med primär skleroserande kolangit (PSC) i Sverige och fynden kommer att användas för att planera framtida studier för att undersöka kostens påverkan hos patienter med PSC. PSC är en kronisk leversjukdom som leder till en hög risk för levertransplantation, utveckling av kolangiocarcinom eller död inom 15-20 år efter diagnos. I nuläget finns det ingen medicinsk behandling som kan bromsa sjukdomens utveckling. 

Undersöker om skillnader i matvanor har samband med sjukdomens svårighetsgrad

Catarina Lindqvists studie beskriver kostmönster och näringsintag hos patienter med PSC och utforskar om det finns några skillnader i matvanor mellan de med och utan inflammatorisk tarmsjukdom. Studien ska också undersöka kostens eventuella samband med olika utfallsmått såsom livskvalitet och svårighetsgrad av PSC. Mycket forskning just nu stödjer vikten av att äta vissa livsmedel och vissa kostmönster för att upprätthålla en god hälsa genom livet. Det finns exempelvis epidemiologiska data som visar att ett högt intag av processat kött ökar risken för kolorektal cancer, typ-2 diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Många patienter frågar vården om det finns några livsstilsförändringar såsom att ändra kosten, som skulle kunna påverka PSC's progression. Det är dock i nuläget okänt om något specifikt kostmönster kan påverka sjukdomsutvecklingen för den kroniska leversjukdomen. 

Studien är ett multiprofessionellt samarbete mellan läkare, sjuksköterskor och dietist. Datainsamlingen sker som en del av PiSCATIN-studien, vilken är en nationell och av Vetenskapsrådet, finansierad randomiserad placebokontrollerad studie av simvastatin vid PSC, som drivs av Annika Bergquist, adjungerad professor MedH.