Publicerad: 2015-03-27 11:29 | Uppdaterad: 2015-03-27 11:42

Catarina Almqvist Malmros samtalar med tidningen Curie om arv och miljö

I senaste numret av Vetenskapsrådets tidning Curie samtalar professor Catarina Almqvist Malmros om sitt forskningsprojekt Simsam-Meb family design. Projektet undersöker orsakssambanden för vanliga sjukdomar som drabbar barn och unga och dess framtida konsekvenser.