Publicerad: 2018-02-13 23:03 | Uppdaterad: 2018-02-13 23:16

Caroline Graff ny stf/bitr. prefekt vid NVS

Caroline Graff, professor verksam vid sektionen för neurogeriatrik, har utsetts till ny ställföreträdande/biträdande prefekt vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

I sitt nya uppdrag har Caroline Graff ett särskilt ansvar för frågor som rör EU:s nya datadirektiv som ska träda i kraft i maj 2018, forskningsetik, biobanker och datasäkerhet, samt frågor som rör experimentell och translationell forskning.

Kontakt

Professor

Caroline Graff

Telefon: 073-383 93 99
Enhet: Graff
E-post: Caroline.Graff@ki.se