Skip to main content
Publicerad: 2020-05-26 16:45 | Uppdaterad: 2020-05-27 14:01

Carles Sola Riera tilldelas Sven Gards stipendium år 2020

Carles Sola Riera, vid Institutionen för medicin i Huddinge (MedH) får priset för sin avhandling "Hantaviruses, Escapees from the death row – viral mechanisms towards apoptosis resistance."

Carles Sola Riera. Foto: Chase photo
Carles Sola Riera. Foto: Chase photo

"Carles Sola Riera har i sitt avhandlingsarbete fokuserat på hur hantavirus orsakar sjukdom i människa. Detta är ett relativt understuderat virus som orsakar så kallad sorkfeber i Sverige eftersom smittan sprids från sorkar. Andra stammar av hantavirus, också spritt via gnagare, har visat hög mortalitet i Syd- och Nordamerika. Djupgående studier kring hur viruset orsakar sjukdom och undviker immunsvar saknas till stor del. I sina studier visade Carles mekanismer som bidrar till hur kraftig lymfocytaktivering och inflammation sker vilka är viktiga pusselbitar för att förstå patogenesen under hantavirusinfektion. Bland annat gör han originalupptäckter som att virusinfekterade celler ändrar receptoruttryck som gör att de kan bli mer resistenta mot att bli dödade av cytotoxiska T-lymfocyter. Hans artiklar där han är försteförfattare har blivit publicerade i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter som Scientific Reports, Plos Pathogens samt Cell Reports. Sammanfattningsvis är Carles Sola Riera en värdig mottagare av utmärkelsen bästa avhandling inom virologi.”

De sakkunnigas motivering

Sven Gards stipendium delas årligen ut för bästa avhandling i virologi och består av en prissumma och ett diplom.