Publicerad: 2012-06-18 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-18 10:29

Cancerforskning belönas av Skandia

Skandias Lennart Levi-pris vid Karolinska Institutet går i år till professor Thomas Helleday för hans insatser inom cancerforskningen.

Thomas Helleday var i sin forskning först med att demonstrera konceptet kallat "syntetisk dödlighet" för behandling av cancer. Han bevisade att så kallade PARP-hämmare kan angripa och döda vissa cancerceller utan att skada omgivande normala celler. Det har inneburit ett stort genombrott för klinisk behandling av vissa former av muterad bröst- och äggstockscancer. Konceptet syntetisk dödlighet kan också användas för att utarbeta strategier för att attackera cancer.

– Den enskilt viktigaste aspekten av Thomas Helledays forskning är hans förmåga att omsätta grundforskningens slutsatser i nya kliniska prövningar för patientnytta, säger prisjuryns ordförande Nancy Pedersen. Idag har hundratals cancerpatienter fått nya behandlingar baserade på koncept utvecklade i Helledays laboratorium, vilket är en mycket viktig insats av en ung akademisk forskare.

Professor Thomas Helleday är etablerad som en internationellt erkänd vetenskaplig ledare inom cancerforskning. Redan vid 35 års ålder hade han installerats som professor vid Stockholms universitet, University of Sheffield och University of Oxford. Han har kallats till den Söderbergska jubileumsprofessuren i translationell medicin vid Karolinska Institutet, finansierad genom en donation från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser med anledning av KI:s 200-årsjubileum 2010.

– Förutom sitt vetenskapliga skarpsinne är professor Helleday en mycket god kommunikatör med förmåga att presentera komplexa data på ett enkelt och begripligt sätt. Dessutom är han en utmärkt lärare och mentor för sina studenter och post docs, säger Nancy Pedersen.

Skandias Lennart Levi-pris instiftades år 2010 i samband med Lennart Levis 80-årsdag och kommer att delas ut årligen under sammanlagt 5 år. Kandidaterna ska vara internationellt framstående forskare och vara verksamma i Sverige eller utomlands. Pristagare utses av en jury bestående av professorer från Karolinska Institutet. Priset uppgår till 100 000 kronor och delas ut vid Karolinska Institutets installationshögtid.