Publicerad: 2014-10-02 10:00 | Uppdaterad: 2014-10-02 10:00

Cancerforskare får miljonanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har beslutat om finansiering med 61 miljoner kronor till två cancerforskningsprojekt vid Karolinska Institutet.

Bild på Jonas BerghProfessor Jonas Bergh, vid Institutionen for onkologi och patologi får drygt 39,6 miljoner kronor för forskning som syftar till att finna nya strategier för effektivare bröstcancerbehandling. Projektet får finansiering under fem år, och genomförs tillsammans med professor Sir David Lane och professor Yihai Cao från Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi samt professor Pär Nordlund från Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.

I projektet kommer forskarna att arbeta med flera viktiga problem som finns i dagens bröstcancerterapi. Målet är att förbättra läkemedel och behandlingsstrategier. Hypotesen är att det kan ske genom mer stringenta metoder för att optimera hur mycket läkemedel som når sina ”läkemedelsbindningsställen” i cellerna (så kallad ”target engagement”), tillsammans med analys av cancercellernas genetiska förändringar. En viktig del av projektet baseras på en ny teknik (CETSA) som gör det möjligt att direkt mäta att läkemedel når fram till rätt mål i celler, djur och patientprover. Bakom CETSA ligger bland andra Pär Nordlund och Yihai Cao som i tidskriften Science 2013 var de första att beskriva metoden.

– Vår bedömning är att de nya och innovativa strategier för att förbättra bröstcancerterapi som vi ska utveckla kommer att bli mycket viktiga i framtiden, säger professor Jonas Bergh. Vi tror att de kan tillämpas i behandling av en rad olika cancerformer.

Läs mer om CETSA

Professor Thomas Helleday vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik och SciLifeLab får drygt 21,3 miljoner kronor för vidare arbete i ett projekt som syftar till att finna en ny typ av måltavlor för behandling av cancer. Helleday fick 2012 ett tvåårigt projektanslag på 14,2 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Det nya stödet är ett fortsättningsanslag för vidare forskning i projektet Novel cancer targets within nucleotide metabolism som Thomas Helleday genomför tillsammans med kolleger från Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Läs mer om projektet här