Publicerad: 2016-03-30 15:18 | Uppdaterad: 2016-03-30 19:10

Cancerfonden tilldelar medel till KI-forskare

Efter beslut vid Forskningsnämndens sammanträde den 8 mars 2016, tillsätts ytterligare två tjänster vid Institutionen för onkologi-patologi. Det rör sig om Mercedes Herrera, postdoktor, och Johan Hartman, junior clinical investigator.

Årets besked från Cancerfonden kan sammanfattas som ett styrkebesked av Karolinska Institutet, som tilldelades tre av elva utmärkelser. Även Martin Eklund, vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, tilldelades en junior investigator award.