Publicerad: 2017-11-15 14:25 | Uppdaterad: 2017-11-16 15:58

Cancerfonden tilldelar KI-forskare 180 miljoner kronor

Tre forskare vid Karolinska Institutet får maximalt anslag när Cancerfonden fördelar 454 miljoner kronor i forskningsmedel. Totalt får 83 forskare vid KI ta del av drygt 180 miljoner kronor, varav nära 73 miljoner kronor i nya beviljade anslag.

Yihai Cao, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, forskar om tumörers blodkärl med syftet att förbättra effekten av läkemedel som hämmar nybildning av kärl som tumörer behöver för att växa. Han tilldelas 2,25 miljoner kronor per år i tre år.

Joakim Dillner, professor vid institutionen för laboratoriemedicin, forskar om humant papillomvirus, HPV, med målet att förebygga de cancerformer som orsakas av HPV genom att bland annat optimera screeningen för livmoderhalscancer. Han tilldelas 2,25 miljoner per år i tre år.

Jussi Taipale, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, forskar om processer som styr tillväxten av cancerceller, kunskap som på sikt skulle kunna användas för att utveckla nya läkemedel. Han tilldelas 2,25 miljoner per år i tre år.