Publicerad: 2013-11-07 00:00 | Uppdaterad: 2014-02-06 14:24

Cancerfonden ger 147 miljoner kronor till Karolinska Institutet

I Cancerfondens anslagsutdelning får Karolinska Institutet 147 miljoner kronor. Totalt är det 355 miljoner kronor som delas ut till projekt och forskare 2014.

Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat, skriver Cancerfonden i sin blogg.