Publicerad: 2015-05-08 17:24 | Uppdaterad: 2017-07-05 16:33

Cancer och Allergifondens miljömedicinska pris år 2015

Marianne von Hage har tilldelats Cancer och Allergifondens miljömedicinska pris år 2015

Marianne van Hage, professor, överläkare och chef för enheten för klinisk immunologi och allergi, tilldelas priset för sina studier av svår födoämnesallergi samt förbättrad diagnostik och behandling av allergisjukdom.