Publicerad: 2023-03-23 15:48 | Uppdaterad: 2023-03-23 15:48

CAMST reackrediterat av American College of Surgeons för ytterligare fem år

CAMST_Certificate 2022-2027

Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) har precis firat 15 år som ackrediterat utbildningscentrum, och har nu ytterligare fem år att se fram emot.

Vid CAMST Simulatorcentrum  kan studenter och sjukvårdspersonal träna färdigheter och samarbetsförmåga med avancerade simulatorer innan de möter riktiga patienter. Det ökar patientsäkerheten och minskar risken för felbehandling. 

Professor Li Felländer-Tsai, enhetschef vid enheten för ortopedi och bioteknik är föreståndare vid CAMST och har varit med sedan uppstarten 2002, då som projektledare.