Publicerad: 2014-03-13 12:44 | Uppdaterad: 2014-03-14 14:04

Campus Huddinge expanderar

Ett nytt forskningshus planeras på Karolinska Institutets campus i Huddinge. Strax före årsskiftet tecknades ett startavtal för projektet. Om allt går enligt planerna ska huset stå färdigt år 2017 – bredvid ett likadant hus som byggs för KTH. Men det är inte det enda som händer här.

Flera lokaler längs Alfred Nobels allé och Novum ska ses över och byggas om. Målet är en förtätad lärandemiljö och en mer effektiv användning av resurser och lokaler. Planerna går under namnet ”Vision Huddinge”.

Även det nya gemensamma forskningscentret för Karolinska Institutet och Astra Zeneca – Integrated Cardio Metabolic Centre (KI/AZ ICMC) är förlagt till Huddinge. Hit rekryteras nu upp till sex forskargrupper med sammanlagt 20–30 forskare inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar från AstraZeneca respektive Karolinska Institutet.

Andra projekt är inte lika långt framskridna: Projektet Framtidens lab står i startgroparna och handlar om hur lokalerna i på Alfreds Nobels väg 8, där i huvudsak institutionen för odontologi och institutionen för laboratoriemedicin huserar idag, kan byggas om och upplevas mer som ett modernt forskningscentrum. En viktig synpunkt i det förberedande arbetet är att målet måste vara att varenda maskin ska utnyttjas och användas av forskarna, en annan att ”där forskarna är, där ska också studenterna vara”.

Hur det till slut blir är ännu oklart.

– När genomgången institutionsvis är klar ska de bli gemensamma workshops, säger Peter Allestam, projektledare vid fastighetsavdelningen, Karolinska Institutet.

I Zanderska huset, på Alfreds Nobels allé 23, ska Friskvården samlas och här görs nu också fler lärosalar om enligt konceptet ”Lärandemiljö”, lokalerna ska bli mer inbjudande och välkomnande för studenterna.

Det största projektet är emellertid det nya forskningshuset som planeras snett framför Karolinska universitetssjukhuset, som får ett systerhus med hyresgästerna KTH och Röda Korset högskola.

Strax före årsskiftet tecknades ett startavtal för den nya byggnaden mellan Karolinska Institutet och TKV Fastighets AB, som får i uppdrag att utarbeta program- och systemhandlingar. Därefter ska parterna komma överens om hyresnivåer och presentera projektet för högsta styrelsen, konsistoriet, som har att fatta beslut om det blir av.

Med en lokalyta på 15 000 kvadratmeter planeras precis som för forskningshuset Biomedicum på campus Solna en toppmodern anläggning för experimentell forskning, även om Biomedicum blir väsentligt större med sina 55 000 kvadratmeter.

Förutom KI, KTH, Södertörns högskola och Röda Korsets högskola kommer även Polishögskolan att flytta till campus Huddinge.

TEXT: Madeleine Svärd