Publicerad: 2016-11-15 16:36 | Uppdaterad: 2016-11-17 10:01

Campus Huddinge byter namn till campus Flemingsberg

Campus Flemingsberg - new collective name

Från och med den 1 december 2016 byter KI namn på universitetsområdet i Huddinge till campus Flemingsberg.

Bakom namnbytet ligger en önskan om att stärka och förenkla universitetens och högskolornas samarbete kring campusområdet, samt att det ska bli enklare för besökare att hitta dit eftersom den närmaste pendeltågsstationen heter just Flemingsberg.

– Det är viktigt av många skäl att KI är tydligt runt sina två campus i Solna och Flemingsberg. För de olika universiteten och högskolorna som nu flyttar in i nya lokaler i Flemingsberg behövs dessutom ett namn alla kan samlas runt, säger Matti Sällberg, prefekt på institutionen för laboratoriemedicin och delaktig i arbetet kring ett nytt gemensamt namn.

I dag finns flera universitet och högskolor vid samma campus, utöver KI är det Kungliga Tekniska högskolan, Södertörns högskola, Röda Korset och snart även Stockholms Musikpedagogiska Institut.

Läs mer om namnbytet på KI:s internwebb.