Publicerad: 2021-11-11 13:12 | Uppdaterad: 2021-11-11 13:23

Campus Flemingsberg först i Europa med ny utrustning för avbildningsteknik (Momentum MPI)

Preklinisk imaging facilitet (PIF) vid institutionen för laboratoriemedicin har som första center i Europa installerat en ny utrustning för modern avbildningsteknik: Momentum Magnetic Particle Imaging (MPI) på Campus Flemingsberg.

– Det är oerhört spännande att det första MPI instrumentet finns på Campus Syd. Det passar utmärkt med tanke på den kliniknära och translationella forskning vi har samt samarbetet mellan olika lärosäten och regionen. Vi hoppas att MPI tekniken kommer att gagna patienter i framtiden.

Moustapha Hassan, institutionen för laboratoriemedicin.

Foto av Momentum Magnetic Particle Imaging (MPI) tillsammans med fem av de ansvariga: Ashley Truxal, Moustapha Hassan, Matt Newgren, Ying Zhao, Sandra Oerther.
Momentum Magnetic Particle Imaging (MPI). Från vänster: Ashley Truxal, Moustapha Hassan, Matt Newgren, Ying Zhao, Sandra Oerther. Foto: Rui He

Magnetic particle imaging (MPI) har varit den mest lovande framväxande avbildningstekniken under de senaste 20 åren och förväntas förändra landskapet för modern medicinsk bildbehandling inom translationell forskning.

MPI-tekniken är en mer känslig avbildningsteknik som bara ser partiklar utan att bli störd av närliggande organ jämfört med andra avbildningstekniker. Tekniken använder sig av superparamagnetiska järnoxid nanopartiklar (SPIO) som är ett godkänt kontrastmedel vid användning av magnetröntgen (MR). SPIO elimineras naturligt genom kroppens egen försvarsmekanism, dvs immunceller transporterar nanopartiklarna av järnoxid till levern där de bryts ned.

Exempel på användningsområden där MPI-tekniken används idag:

  • Vid stamcellsforskning och immunoterapi kan man följa migration av celler.  
  • Vid artrit och åderförkalkning (ateroskleros) ser man en tydligare bild av inflammation och plackbildning.
  • Vid tumöravbildning kan man studera nybildning av blodkärl (angiogenesis) hos tumören. 

MPI-tekniken har många användningsmöjligheter inom klinisk diagnostik t.ex. vid blodpoolsavbildning, kardiovaskulära sjukdomar, cancer, cellspårning och funktionell hjärnavbildning.

Satsningen på MPI har möjliggjorts genom ett CIMED anslag (Centrum för innovativ medicin).

Historik

MPI rapporterades första gången 2001 (Philips Research lab i Hamburg). Det första systemet etablerades och rapporterades 2005. De första kommersiella MPI-skannrarna har nyligen blivit tillgängliga från Magnetic Insight (Momentum) och Bruker. 2019 publicerades första artikeln om MPI instrument för avbildning av human hjärna i Nature Communications. Se länk nedan.