Publicerad: 2024-03-26 14:36 | Uppdaterad: 2024-03-26 14:36

Byt projektnummer för debiterade IT-tjänster

Nu kan ekonomipersonal, telefoni- och licensansvariga själva ändra projektnummer på IT-tjänster som debiteras via systemet Companion.

Varje institution kan nu själva, med hjälp av guiden nedan, byta projektnummer direkt i Companion.

Adminpersonal behöver alltså inte längre skapa ett ärende till Helpdesk för denna åtgärd.

Till guiden i KI Self Service