Publicerad: 2019-02-21 13:07 | Uppdaterad: 2019-09-26 09:09

Build program logic models - en workshop inom forskningsprogram med syfte att implementera patientdrivna innovationer för samvård

Workshop med föreläsare vid whiteboard och deltagare som sitter vid bord
MMC workshop "Build program logic models", den 21 februari 2019

Den 12 februari hölls en workshop med syfte att fördjupa sig i innovationerna i det 6 åriga forskningsprogrammet "Patienten i förarsätet! Implementering av patientdrivna innovationer för samvård".

MMC workshop "Build program logic models" - post-it wall with research ideas and questions.

Medverkande var, förutom innovatörerna själva, även andra involverade och nyfikna forskare. Tillsammans skapade vi logiska modeller för innovationerna och för själva programmet.

Bland övriga diskussionsämnen förekom programmets vision och förhoppningar samt även andra intressanta forskningsfrågor.