Publicerad: 2022-12-21 11:29 | Uppdaterad: 2022-12-21 11:40

Bryssel: Universitetsalliansen Stockholm trio höll EU-kurs för forskare

Gruppfoto på fem kvinnor  från Stockholm Trio som står i helfigur utanför EU-högkvareteret i Bryssel.
Susanne Guidetti i mitten omgiven av andra kvinnor från Stockholm Trio utanför EU i Bryssel. Foto: Carolina Kristell

Universitetsalliansen Stockholm trio är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. Ett av trions mål är att bidra till att stärka de tre universitetens deltagande i det europeiska forskningsprogrammet Horisont Europa. I november togs ett viktigt steg i det arbetet, då alliansens Brysselkontor för första gången höll ”EU-kursen”, och stod värd för 18 forskare från lärosätena. Från NVS deltog Susanne Guidetti, avdelningen för arbetsterapi.

Jakob Just Madsen föreläser på EU-kursen i Bryssel framför ett antal deltagare i en lärosal.
Jakob Just Madsen föreläser på EU-kursen i Bryssel Foto: Carolina Kristell

I slutet av november organiserade Universitetsalliansen Stockholm trios Brysselkontor EU-kurs för de tre lärosätenas forskare. Målet med kursen är att forskarna med ökad kunskap och förståelse för EU:s forskningspolitik ska kunna öka sitt eget engagemang och deltagande på EU-nivå. Det kan innebära att söka om EU-medel, såväl som att delta i exempelvis expertgrupper eller som utvärderare.

Under programmets tre dagar träffade deltagarna representanter från Sveriges ständiga representation till EU – ”reppen”, EU-kommissionen och andra länders lärosätesrepresentanter i Bryssel. Deltagarna gick även på en rundvandring i EU-parlamentet för en introduktion till parlamentarikernas roll i framtagandet av EU:s ramprogram för forskning och innovation. Även Stockholmregionens EU-kontor höll en presentation för kursdeltagarna, där de fick lära sig mer om regionens arbete samt om beslutsprocesserna i EU.

Gruppbild på deltagarna i EU-kursen inomhus
Gruppen inomhus Foto: Carolina Kristell

En eftermiddag gjordes också ett besök till Ghents universitet. Där fick forskarna möjlighet att träffa motparter från det belgiska universitetet, men också chans att komma i kontakt med andra discipliner. Det blev ett väldigt lyckat besök och ett första steg för framtida samarbetsmöjligheter forskarna emellan.

De intensiva kursdagarna i Belgien uppskattades av forskarna. Den ökade förståelsen för EU:s institutioner i stort ger också en bredare förståelse för unionens forskningspolitik, för till syvende och sist är det precis vad Horisont Europa är: ett politiskt program där forskning och innovation används för att nå särskilda politiska mål och prioriteringar, kopplade till behov och utmaningar i samhället.

Kursen kommer att följas upp i januari i Stockholm.

Text: Carolina Kristell, Grants Office

Kontakt

Susanne Guidetti Professor/arbetsterapeut