Publicerad: 2011-11-24 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Brottsdömda män med adhd kan behandlas med centralstimulerande

[NYHET 2011-11-24] Behandling med det centralstimulerande läkemedlet metylfenidat minskar symtom och ökar funktionsförmågan hos brottsdömda män med adhd. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i den första studie av detta slag som gjorts i fängelsemiljö. Resultaten publiceras i vetenskapstidskriften The British Journal of Psychiatry.

Ylva Ginsberg

I samarbete med Kriminalvården har forskarna genomfört en studie vid Norrtäljeanstalten, där 30 vuxna män med adhd under tolv månader deltagit i en kontrollerad prövning med så kallad långverkande metylfenidat, som är ett amfetaminliknande centralstimulerande preparat. Studien inleddes med en kontrollerad fas på fem veckor, där hälften av deltagarna slumpades till behandling med placebo och hälften fick det aktiva läkemedlet. Varken deltagare eller personal fick veta vem som fått vad förrän hela studien hade genomförts. Detta följdes av en öppen fas på 47 veckor, där alla deltagare fick aktivt läkemedel i en individuellt anpassad dos som syftade till att ge bästa möjliga effekt med minsta möjliga biverkningar. Under denna senare fas undersöktes effekter och säkerhet av långtidsbehandling.

- Tidigare studier visar att adhd är nästan tio gånger vanligare bland personer som dömts till fängelsestraff a än utanför fängelserna. Ändå har man inte undersökt hur läkemedelsbehandling mot adhd fungerar på denna grupp. I vår studie ville vi titta på om behandlingen ledde till minskade symptom hos de intagna och därmed underlättade för dem att dra nytta av kriminalvårdens program, något som de tidigare inte klarat, säger Ylva Ginsberg, överläkare i psykiatri och doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

Studien visar på mycket goda behandlingseffekter av metylfenidat, både när läkemedlet jämfördes mot placebo och i den efterföljande öppna fasen. De uppnådda effekterna kvarstod under de tolv månader som studien pågick. Resultaten mättes både med skattningar av oberoende bedömare och via självrapportering av symtom. Utöver att vara den första prövningen bland fängelsedömda med adhd, så visar den aktuella studien också för första gånger under kontrollerade former att personer med adhd och substansmissbruk förbättras av metylfenidat.

- Dessa deltagare var dokumenterat drogfria innan och under prövningen, vilket sannolikt bidrog till det goda resultatet. Det är den största effektstorleken som påvisats hittills och en av få långtidsuppföljningar som gjorts, säger Ylva Ginsberg.

Gruppen som deltog i behandlingsstudien kommer även att följas upp efter avslutad studie, för att undersöka om behandling under fängelsetiden ger säkerställda långtidseffekter vad gäller exempelvis återfall i missbruk och kriminalitet. Adhd är ett neurobiologiskt och utvecklingsrelaterat funktionshinder med debut i barndomen, som ger funktionsnedsättande symtom på uppmärksamhet och/eller överaktivitet och impulsivitet. Adhd leder ofta till misslyckanden i studier och arbete samt ökad risk för sjukskrivning, missbruk och antisocialt beteende.

Publikation:

Ylva Ginsberg och Nils Lindefors

Methylphenidate treatment of adult male prison inmates with attention-deficit hyperactivity disorder: randomised double-blind placebo-controlled trial with open-label extension

The British Journal of Psychiatry 1-6. doi: 10.1192/bjp.bp.111.092940; published ahead of print November 10, 2011.

För frågor, kontakta: