Publicerad: 2012-11-22 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-08 14:13

Bröstcancerstudie har nått delmål

Karolinska Institutets mammografiprojekt för identifiering av riskfaktorer för bröstcancer, den så kallade Karma-studien, närmar sig nu 60 000 deltagare. Det har gått snabbare än förväntat att hitta kvinnor som vill delta.

– När vi planerade studien trodde jag möjligen att vi skulle nå 50 000 deltagare år 2014. Redan i oktober 2012 var vi där, säger Per Hall, ansvarig för studien och professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Forskarna försöker hitta de kvinnor som har ökad risk för bröstcancer för att kunna erbjuda dem sätt att förebygga sjukdomen. Just nu arbetar de med metoder för att mäta den "mammografiska tätheten", det vill säga hur vit en mammografibild är. Ju vitare bild, ju mer vävnad, desto högre är risken för bröstcancer. Dessutom letar man efter gener som kan påverka risken för bröstcancer, resultaten som kommit hittills visar att det finns många fler gener som påverkar detta än man tidigare trott. Målet med Karmastudien är att avsevärt minska insjuknandet och dödligheten i bröstcancer och Per Hall hoppas att de kvinnor som anmält sig fortsätter att delta när de bjuds in till framtida mammografiundersökningar.

– En sak som vår forskning redan visat är nämligen att endast en mätning inte räcker – alla människor förändras med stigande ålder och det gäller även riskfaktorerna för bröstcancer. Exempelvis minskar den mammografiska tätheten olika för olika kvinnor, säger han.