Publicerad: 2014-05-07 10:21 | Uppdaterad: 2014-11-26 12:04

Brjánn Ljótsson får pris till yngre forskare i psykologi

Brjánn Ljótsson, vid institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), har tilldelats Svenska nationalkommittén för psykologis pris till yngre forskare för sin forskning om psykologisk behandling mot mag- och tarmstörningar, IBS (irritable bowel syndrome).

Det är första gången priset går till en forskare vid Karolinska Institutet. I prismotiveringen framhålls att Ljótsson på ett förtjänstfullt sätt har bidragit till ökad förståelse av hur psykologiska faktorer påverkar hälsan, samt hur sådan kunskap kan tillämpas och effektiviseras. Prisceremonin hålls den 30 oktober.

Brjánn Ljótsson disputerade år 2011 vid Karolinska Institutet. Han forskar i dag vid Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting på framförallt exponeringsbaserad kognitiv beteendeterapi, KBT, för barn och ungdomar med IBS samt KBT vid självskadebeteenden.