Publicerad: 2016-11-02 16:27 | Uppdaterad: 2016-11-02 16:31

Brjánn Ljótsson får anslag för forskning på internetbaserat KBT vid förmaksflimmer

Brjánn Ljótsson vid Sektionen för psykologi har nyligen blivit beviljad 4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att att studera om internet-baserad KBT kan vara till hjälp för personer som drabbats av förmaksflimmer att hantera sjukdomen. Såhär beskriver Ljótsson själv sitt projekt:

Förmaksflimmer drabbar ca 3% av befolkningen. Mediciner eller operation minskar inte symtomen vid förmaksflimmer som ofta är plågsamma och associerade med ångest, depression, sjukskrivning och hög sjukvårdskonsumtion. Många av dessa svårigheter kommer av patienternas upptagenhet vid sina symtom och undvikande av social och fysisk aktivitet på grund av sina symtom. I den kognitiva beteendeterapi (KBT) vid förmaksflimmer som kommer att utprövas i detta projekt vill vi hjälpa patienten att uppnå ökad livskvalitet genom att minska symtomupptagenhet och lära sig leva med sin kroniska sjukdom. Projekt är ett samarbete mellan psykologer och hjärtläkare vid Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset och kommer att bestå av flera studier där vi prövar KBT via internet vid förmaksflimmer. Om internet-KBT vid förmaksflimmer medför ökad livskvalitet och välmående samt minskar symtom och sjukvårdskonsumtion så förväntar vi oss att behandlingen kan göras tillgänglig inom snar framtid och vara till nytta för många patienter.