Publicerad: 2015-05-20 15:29 | Uppdaterad: 2015-05-20 15:58

Britta Alin Åkerman i artikel om SPIS-projektet

Britta Alin Åkerman, professor i pedagogik, psykolog, leg psykoterapeut och suicidforskare vid NASP medverkar i en intervju i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps tidning "Säkra din Kommunikation - Information från MSB till dig som arbetar inom sjukvården".

Artikeln handlar om kommunikationsverktyget Rakel, SPIS-projektet och utbildningen AOSP (Akut omhändertagande av självmordsbenägen person), en utbildning som numera ingår i grundutbildningen för alla SOS Alarms larmoperatörer och som kan ges till blåljuspersonal över hela landet.