Publicerad: 2023-07-06 12:29 | Uppdaterad: 2023-07-06 12:30

Brev från prefekten - juli 2023

Bästa kollegor vid Labmed!

Photo of Jonas Fuxe, Senior researcher, Department of Laboratory Medicine, Division of Pathology
Jonas Fuxe, forskare, institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för patologi Foto: Filippa Fuxe

Sommaren är äntligen här och jag vill tacka för ett fantastiskt arbete och bidrag till vår institution och KI. Jag är glad och stolt över att vara prefekt för Labmed, som representerar en något unik universitetsmiljö där forskning och utbildning är tätt kopplade till våra kliniska divisioner. Det krävs kreativitet, god planering och organisation av oss alla för att få saker att gå ihop och jag är mycket imponerad av hur väl detta fungerar inom institutionen och avdelningarna. Jag är också tacksam till alla er som har sagt att ni är positiva till att hjälpa till med organisation och institutionella frågor.

Självklart finns det alltid utrymme för förbättringar och förändringar i hur vi tänker och gör saker. Vi har startat en flyttprocess i ANA Futura som kommer att påverka oss alla. Jag är övertygad om att det kommer att vara till det bättre och att det här är en fantastisk möjlighet att tänka om och optimera vårt arbetsflöde och öka nätverkande och samarbete. Jag är säker på att problem kan uppstå och diskuteras under denna process - låt oss lösa dem tillsammans!

Jag önskar er alla en välförtjänt sommarledighet.

Med vänliga hälsningar,

Jonas Fuxe
Prefekt vid institutionen för laboratoriemedicin

Porträttbild på Lars Frelin
Lars Frelin, programdirektor för det nya magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap. Foto: Gustaf Ahlén

Labmeds utbildningsverksamhet 

En produktiv termin med undervisning och arbete med utbildningsfrågor på institutionen går mot sitt slut. Som institution har vi ett brett utbildningsuppdrag på både grundnivå och avancerad nivå och utöver det så ger vi fristående kurser och uppdragsutbildning. Labmed är en av KI:s större utbildningsinstitutioner och medverkar i flertalet av lärosätets utbildningsprogram. Vi kan summera att vi har gjort väldigt mycket under det senaste läsåret. För att nämna några saker så kan vi nu stolt säga att vår nya utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet är godkänd och fastställd av kommitteen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU). Första programstart blir hösten 2024 och arbete pågår nu med att ta fram innehåll för de kurser som kommer ges. Vidare så pågår nu förberedelserna inför starten av vårt nya magisterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap. De första studenterna startar redan 28 augusti. Det ser vi fram emot!

Det har även skett en del förändringar inom utbildningsledningen på institutionen. Bl.a. har vi nu en ny programdirektor på plats, ett stort grattis till Pernilla Lång. Från augusti tillträder även Anna Wiik som biträdande programdirektor för biomedicinska analytikerprogrammet. Vill då även passa på tacka vår avgående biträdande programdirektor Karin Bouma för hennes värdefulla insatser inom utbildning vid institutionen.

Önskar er alla en riktigt fin och avkopplande sommar och på återseende!

Lars Frelin, grundutbildningsansvarig (GUA) och utbildningsledningen

Information om smått & gott


Välkommen Nicki Farahzadi

Nicki är ny redovisningscontroller på Labmeds administrativa kansliet. Läs intervju med Nicki
 

Grattis Anna Wiik

Anna Wiik är ny biträdande Programdirektor (PD) på Labmed.

 

Ny forskargruppsledare

Välkommen Anders Mutvei, ny forskargruppsledare på avdelningen för patologi. En intervju med Anders kommer publiceras på Labmeds internwebb efter sommaren.
 

Mottagare av CIMED medel 2024-2026 på Labmed

Grattis till de 5 duktiga forskare på Labmed som mottagit projektbidrag från CIMED.

 

Anna Karlsson - ny ordförande i docenturnämnden vid KI

Glädjande nyheter att Anna Karlsson på avdelningen för klinisk mikrobiologi, Labmed har blivit utsedd till ny ordförande i docenturnämnden from 1 juli 2023.

 

Nu testas KI-utvecklat covidvaccin som kan klara muterade virus på människor

Ett nytt DNA-baserat vaccin mot covid-19 testas nu för första gången på friska deltagare på Karolinska Universitetssjukhuset. Läs intervju med Matti Sällberg.
 

En hälsning från KI:s rektor Annika Östman Wernerson

"Vårens dialogmöten har varit värdefulla."
 

Köp och sälj labbutrustning och kontorsmaterial

Ni har väl sett att det finns en ny webbsida för att köpa och sälja labbutrustning och kontorsmaterial? Man får sälja utrustning som ägs av KI. Kolla in sälj- och köpsidan här.
 

KI RIMS börjar ta form

KI RIMS är KI:s nya system som syftar till att förenkla och förbättra hanteringen av forskningsinformation. Systemet hämtar in data och information från flera olika system som idag används inom KI och samlar den på ett och samma ställe. När KI RIMS är i funktion kommer det exempelvis att bli lättare för KI:s forskare att underhålla sitt CV och sin Meritportfölj. Från KI RIMS kommer även information att hämtas till de personliga profilsidorna och till gruppsidor på ki.se.
 

Läs mer om KI RIMS och kommande användningsområden på Medarbetarportalen