Publicerad: 2022-06-22 10:49 | Uppdaterad: 2022-08-18 13:59

Brev från prefekten #4

Bästa kollegor vid Labmed!

Porträtt av professro Matti Sällberg. Foto: Andreas Andersson
Matti Sällberg, professor vid institutionen för laboratoriemedicin. Foto Andreas Andersson. Foto: Andreas Andersson

Det har varit turbulenta senaste två år och när pandemin äntligen lugnat ner sig (i alla fall i Sverige) bryter ännu en fruktansvärd kris ut. Trots denna turbulenta tid fortskrider arbetet på institutionen på ett utmärkt sätt. Vi har alla varit aktiva inom forskning, undervisning, kliniska uppgifter och ansökt om medel. Jag måste säga att jag är verkligen imponerad av hur alla ni som är involverade i undervisningen gjorde ett utomordentligt arbete med övergång till digital undervisning, och nu tillbaka till den "gamla skolans" IRL-undervisning.

Jag tycker också att det är väldigt spännande att se processen med att välja en ny prefekt som börjar den 1 januari 2023. Det är mycket spännande tider framför oss för alla på institutionen i dessa utmanande tider.

Jag hoppas att ni alla får en skön och avkopplande sommar!

Matti Sällberg
Prefekt vid institutionen för laboratoriemedicin

Labmeds utbildningsverksamhet 

Nu är vårterminen slut och corona-pandemin har äntligen släppt sitt grepp om utbildningen på KI. Många tycker säkert det är skönt att äntligen kunna mötas igen på campus, även om många digitala anpassningar kvarstår och kommer vara del i det nya normala. Det pågår just nu ett systematiskt arbete på KI med att sammanställa alla lärdomar från pandemin. Att blanda undervisning på plats med inspelade föreläsningar, zoom-möten, digitala laborationer och andra digitala inslag har definitivt ökat kvaliteten och variationen i utbildningen. Utmaningen blir nu att fortsätta utveckla de olika momenten på bästa sätt under kommande år.

Jag hade förmånen att vara med på våra biomedicinska analytikerstudenters examenslunch nyligen. Jag upplevde en härlig entusiasm för att äntligen få komma ut i arbetslivet efter tre år med intensiva men roliga studier. Vi önskar alla studenter lycka till!

På Labmed arbetar vi vidare med att utveckla en ny utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet. Dessutom går arbetet med det nya magisterprogrammet i biomedicinska laboratorievetenskap in i en ny fas där ansvaret för att ge de olika kurserna kommer utlysas. De inkomna ansökningarna kommer sedan bedömas och kursansvar delas ut under senhösten 2022.

Vi kommer även påbörja rekryteringen av två biträdande programdirektorer för magisterprogrammet där annons kommer ut direkt efter sommaren. Tillträde är tänkt tidigt under 2023. Även arbetet med det nya läkarprogrammet fortsätter under ledning av Jonas Fuxe, som koordinerar Labmed:s insatser. Den nya pedagogiska modellen ”Team based learning” (TBL) kommer införas inom alla terminer på det nya läkarprogrammet. Nyligen ordnade vår pedagogiska promotor Anna Wiik en uppskattad lärarakademi på just detta tema där man fick en snabbkurs i TBL. Jag vill varmt rekommendera alla som kommer undervisa på det nya läkarprogrammet att gå någon av de kurser som enheten för undervisning och lärande (UoL) ordnar om TBL.

Trevlig sommar så ses vi i höst!

Peter Bergman, GUA genom utbildningsledningen

Porträttfoton av fyra personer ur Labmeds utbildningsledning.
Labmeds utbildningsledning. Fr. vänster: Peter Bergman, Lars Frelin, Karin Bouma, Busra Kocaturk. Foto: N/A

Information om smått & gott

 

Labmed informationsmöte i september

Vi kickar igång hösten med ett frukostmöte för hela Labmed den 16 september. Outlookinbjudan kommer skickas ut till all Labmed personal inom kort. Välkomna!

 

Prefektrekryteringen

Den 2 juni var det öppen hearing med de två slutkandidater som rekryteringsgruppen har valt ut - Jonas Fuxe och Mikael Björnstedt. Rekryteringsgruppens ordförande har överlämnat en rapport om gruppens arbete till Dekan Syd som nu tar över. Nästa steg är djupintervjuer och personbedömningar. Någon gång under september beslutar rektor om vem som blir ny prefekt på Labmed.

 

Medarbetarundersökningen

Medarbetarundersökningen stängdes den 24 april. Institutionen hade en total svarsfrekvens på 51%. Ledningsgruppen har fått en genomgång av resultatet på institutionsnivå av HR-avdelningen. Nästa steg är att resultaten per avdelning ska kommuniceras ut till cheferna som därefter ska gå igenom detta med sin personal. 

Rektor kommenterar resultatet av medarbetarundersökningen på KI-nivå i sin blogg.

 

Personalnytt på Labmed

Lena Ekström – anställdes den 1 juni som adjungerad professor i farmakologi med inriktning mot dopingforskning.

 

Johanna Pennanen – ny HR-administratör på administrativa kansliet.
Läs intervju med Johanna.

 

Marina Botros Metry – ny ekonomihandläggare på administrativa kansliet.
Läs intervju med Marina.

 

Volkan Özenci – nyligen utsedd forskargruppsledare på avdelningen för klinisk mikrobiologi.
Läs intervju med Volkan.

 

Moa Thorin - tar tjänstledigt som administratör på avdelningen för klinisk fysiologi.

 

Theresia Aurén - ny administratör på avdelningen för biomolekylär och cellulär medicin. En presentation av Theresia kommer i nästa utskick av nyanställda.

 

Rektor tackar

Rektor Ole Petter Ottersen tackar sina medarbetare för terminen som gått.

 

Collaboration in Science 2022 at Campus Flemingsberg

Den 6-7 oktober arrangeras en spännande konferens vid Campus Flemingsberg för att stärka och främja translationellt forskningssamarbete mellan grundforskning och klinisk forskning.

Läs mer om Collaboration in Science 2022 konferensen.

 

Rekryteringen av ny rektor

Arbetet med rekrytering av ny rektor fortskrider.

 

Dynamik och kontinuitet i KI:s ledning

Ledningen står inför en utmaning i att flera värdefulla och mycket kompetenta medarbetare går vidare åt olika håll under hösten och vintern. Universitetsdirektören, HR-direktören och Kommunikationsdirektören går alla vidare med annat. Läs hela blogginlägget.

Läs artikeln där universitetsdirektören Katarina Bjelke kommenterar sin nya tjänst.