Publicerad: 2021-12-09 11:24 | Uppdaterad: 2022-01-31 09:24

Brev från prefekten #3

Bästa kollegor vid Labmed!

Foto på Matti Sällberg med tomteluva
Matti Sällberg Foto: Andreas Andersson,Christina Sundqvist

Vi är just nu inne i en period där vi inte riktigt vet vad som kommer att hända med spridningen av covid-19. Ser man till Norge och Danmark kan man förvänta sig en ökning av spridningen, men det är bara att vänta och se. SARS-CoV-2 har överraskat oss många gånger och visat att det är extremt svårt att förutse hur pandemin kommer att utvecklas. Vaccinerna har dock tydligt visat att de skyddar oss mot svår sjukdom oavsett vilken variant som sprids. Framtiden är alltså ljus, men vägen är fortfarande krokig.

Som ni alla säkert har sett och hört har Folkhälsomyndigheten nyligen gått ut med nya restriktioner där de bland annat återigen uppmanar till avstånd och att undvika större folksamlingar för att begränsa spridningen. På Labmed följer vi alltid Folkhälsomyndighetens och KI:s centrala riktlinjer. Dessa riktlinjer i samråd med din närmaste chef avgör hur du ska agera på din arbetsplats.

På Labmed genomgår vi sakta ett generationsskifte, bland annat så har vi några nya starka unga professorer. Därutöver utvecklas hela vår verksamhet tex. med nyrekryteringar och genom satsningar på kompetensutveckling. Vi har en mycket stark infrastruktur med toppmodern utrustning. En utmaning är förstås kostnaden för anläggningarna (likt resten av KI) som vi ständigt diskuterar med KI centralt och med regeringen, men jag tycker att det är tydligt att faciliteten har hjälpt oss i vår utveckling.

Vill avsluta med att tacka för ett gott samarbete 2021 och hoppas på ett nytt framgångsrikt 2022.

God Jul och Gott Nytt År!

Matti Sällberg
Prefekt vid institutionen för laboratoriemedicin

Labmeds utbildningsverksamhet 

Den 22 november mejlade Labmeds utbildningsledning ut ett brev till all Labmed personal med senaste nytt vad som händer inom utbildningen. Avsändare är "Educational management at LABMED". Läs!

Ett axplock:

  • Det pågår full aktivitet kring det nya magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap.
  • Studenter på BMA programmet har utmärkts i årets tävling "The Global Undergraduate Awards".
  • Vinnare av årets KLOK pris har utsetts.
  • och mycket mer....
Porträttfoton av fyra personer ur Labmeds utbildningsledning.
Labmeds utbildningsledning. Fr. vänster: Peter Bergman, Lars Frelin, Karin Bouma, Busra Kocaturk. Foto: N/A

Information om smått & gott

 

Fysiskt Labmed informationsmöte i januari

Vi kickar igång 2022 med ett fysiskt informationsmöte för hela Labmed den 25 januari. Outlookinbjudan har skickats ut till all Labmed personal. Välkomna!
(Not. Vi reserverar oss för att mötet eventuellt ändras till digitalt. Mer information kommer när datumet närmar sig.)
 

Ny professor

Den 19 oktober beslutade rektor Ole-Petter Ottersen att anställa Samir EL Andaloussi som professor i Biomolekylär medicin och avancerad terapi.

Läs intervjun med Samir: 
https://nyheter.ki.se/samir-el-andaloussi-utnamnd-till-professor-i-biomolekylar-medicin-och-avancerad-terapi
 

Ny avdelningschef på avdelningen för patologi

Från och med 1 januari 2022 får avdelningen för patologi en ny avdelningschef i Jonas Fuxe.

Här kan du läsa vad Jonas tänker om sin nya roll:
https://nyheter.ki.se/hej-jonas-ny-avdelningschef-pa-labmed
 

Dhifaf Sarhan, ny docent i immunologi

Den 16 november antogs Dhifaf Sarhan som docent i immunologi. 

https://nyheter.ki.se/dhifaf-sarhan-ny-docent-i-immunologi
 

Nya forskargruppsledare – Joel Nordin och Sara Windahl

Vi har fått två nya forskargruppsledare - Joel Nordin på BCM och Sara Windahl på patologi. Grattis och lycka till med framtida utmaningar.
 

Anna Wiik – ny ledamot i Pedagogiska Akademin

Vi är glada att meddela att av tre nya invalda ledamöter i Pedagogiska Akademin är en av dem Anna Wiik på institutionen för laboratoriemedicin.

https://nyheter.ki.se/anna-wiik-ny-ledamot-i-pedagogiska-akademin

 

Anthony Wright blir ny ordförande i programnämnden

From 220401 tar Tony över som ordförande i programnämnden för biomedicinprogrammen.

https://nyheter.ki.se/anthony-wright-blir-ny-ordforande-i-programnamnden

 

Mottagare av utmärkelsen nit och redlighet 2020

Grattis Mikael Björnstedt och Anna Karlsson som den 22 november fick mottaga utmärkelsen ”Nit och Redlighet i Rikets Tjänst” för 2020.

https://nyheter.ki.se/ki-medarbetare-uppmarksammade-for-lang-och-oklanderlig-tjanst

 

Jonas Söderquist stiftelse – Soham Gupta

Soham Gupta på avdelningen för mikrobiologi är en av två som får medel från Jonas Söderquists stiftelse. Grattis Soham!

Läs granskargruppens motiveringar:
https://nyheter.ki.se/2021-ars-jonas-soderquist-stipendiater-utsedda
 

17,9 miljoner från Cancerfonden till forskare på Labmed

Stort grattis till de 7 forskare på Labmed som fått bidrag från Cancerfonden 2022-2024.

https://nyheter.ki.se/179-miljoner-fran-cancerfonden-till-forskare-pa-labmed
 

Två av världens högt citerade forskare arbetar på Labmed 

Två forskare från Labmed är med på listan över högt citerade forskare som sammanställs av Clarivate, företaget bakom Web of Science.

https://nyheter.ki.se/tva-av-varldens-hogt-citerade-forskare-arbetar-pa-labmed

 

Matti Sällberg får Årets forskarutmärkelse av Forska!Sverige

Med utmärkelsen vill Forska!Sverige uppmärksamma några av dem som stod i det allra första ledet för att hantera pandemin. 

https://nyheter.ki.se/matti-sallberg-far-arets-forskarutmarkelse-av-forskasverige
 

Karolinska Institutet ska inrätta Health Emergency and Pandemic Science Center

Rektor informerar på sin blogg att KI ska inrätta ett nytt center som ska stärka samhällets beredskap inför nästa hälsokris.

https://blog.ki.se/rektor/2021/11/24/nytt-center-ska-starka-samhallets-beredskap-infor-nasta-halsokris/