Publicerad: 2019-01-25 15:34 | Uppdaterad: 2019-01-28 10:22

Bra kämpat - grattis till alla nyutexaminerde sjuksköterskor

Efter tre års studier var det dags att få mottaga sin sjuksköterskebrosch. Ett drygt hundratal studenter slöt upp vid den traditionella broschcermonin.

Programdirektor för sjuksköterskeprogrammet Eva Broberger höll välkomsttal samt berättade om KI:s sjuksköterskebroschs historia och sigillets betydelse. Ann Langius-Eklöf, professor och sektionschef omvårdnad, höll tal och framhöll hur viktiga alla sjuksköterskor är, berättade om stora förebilder inom sjuksköterskeyrket, och lyckönskade studenterna nu när de själva ska ta plats i vården och bli goda förebilder för kommande generationer sjuksköterskor.

De glada tillropen och applåderna fyllde den stora föreläsningssalen i Zanderska huset när studenterna fick sina namn uppropade inför broschutdelningen. Ceremonien tonsattes av Medicinska föreningens kammarmusikensemble, och avslutades med mingel, tårta och cider.

Bilder från ceremonin

Glada ssk-studenter
Tre glada nyutexaminerade sjuksköterskor.

Glada ssk-studenter
Stolta nyutexaminerade sjuksköterskor med broscher.

Medicinska föreningens kammarmusikensemble
Medicinska föreningens kammarmusikensemble bjöd på vackra toner under ceremonin.

Ann Langius-Eklöf
Ann Langius-Eklöf, sektionschef vid omvårdnadssektionen, talade om sjuksköterskans viktiga roll och visade flera filmer.

Eva Broberger
Programdirektor Eva Broberger berättade om KI:s sjuksköterskebroschs historia och sigillets betydelse.

Ssk-studenter vid broschutdelning

I väntan på broschutdelning.


Några av alla de som fick mottaga en sjuksköterskebrosch.

Ssk-studnter som just mottagit sina broscher
Glada broschmottagare och färdiga sjuksköterskor.