Publicerad: 2023-11-29 09:36 | Uppdaterad: 2023-11-29 09:36

Bra jobbat för miljön på institutionen för odontologi och Universitetstandvården!

En hand synd genom ett staket, handen håller fram en bukett med orange gerbera
Foto: Pixabay

Vi är unika på KI med vår miljöcertifiering. Granskningen i november 2023 visade fortsatt mycket stabil och positiv utveckling – och vi rekommenderades fortsatt ISO 1400-certifiering av revisionsledaren. Vi fortsätter alltså att minska vår negativa miljöpåverkan – bra jobbat!

Alla är med och gör skillnad

  • Vi har bra systemstöd för lagkrav och kemiska produkter.
  • Stratsys: bra årsplanering/planering för aktiviteter och miljömål. Bra uppföljning av våra övergripande mål.
  • Vi har engagerade miljöombud med tydligt ansvar och befogenheter.
  • Vår miljögrupp är engagerad och stöttar miljöarbetet och driver framåt. 
  • Vi involverar studenterna i vårt miljöarbete.
  • Alla medarbetare går miljöutbildning varje år.
  • Vi är duktiga på hela kemikalieprocessen. Vi riskbedömer/riskvärderar metoder, kontrollerar inköp, inventerar kemikalier i KLARA och sorterar avfallet enligt KI:s rutiner.

Våra styrkor

  • Vi har en robust modell med tydliga miljöprocesser för ständiga förbättringar
  • Vi har en engagerad ledning och medarbetare
  • Stratsys för effektiv planering av verksamheten och uppföljning av miljömål. 

Sammanfattning

Revisionen visade genomgående mycket goda resultat vid granskningen som utfördes via intervjuer med representanter från ledningen och medarbetare inom valda delar av verksamheten. Och via stickprov i dokumentation enligt de obligatoriska kraven.

Reviderade processer och delar av verksamheten

Ledningen, miljöledningen, klinikstöd, kliniken för oral rehabilitering, kliniken för prevention och sjukdomsbehandling, HR samt processen för intern revision.

Här finns hela rapporten från revisionen