Publicerad: 2013-04-30 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Bortom dubbelhelixen - ditt DNA säger inte allt

PRESSINBJUDAN 2013-04-30] Vissa gener uttrycks bara i vissa celler och vid vissa tillfällen. David Allis, professor vid Rockefeller University i New York, upptäckte hur ett system som styr generna fungerar. I och med hans forskning har den så kallade epigenetiken exploderat som forskningsfält. Nu kommer han till Sverige för att föreläsa på Karolinska Institutet.

Professor C. David Allis

Det mänskliga genomet består av omkring 40 000 unika gener. Alla gener finns i alla kroppens celler, men det är bara en liten andel av dem som aktiveras i en särskild celltyp. Det hela styrs av kromatinsystemet som paketerar gener och aktiverar vissa av dem vid vissa tillfällen. Kromatin består av så kallade histonproteiner och DNA.

- David Allis upptäckte det första enzymet som modifierar histonproteiner så att gener kan uttryckas. Han har också beskrivit hur en rad olika histonmodifieringar samspelar i våra celler för att aktivera eller stänga av genuttryck. Hans arbete har därför betytt oerhört mycket för förståelsen av hur gener regleras normalt och hur felaktig reglering kan ge upphov till sjukdom, säger Per Svenningsson, professor vid Karolinska Institutet och vetenskaplig samordnare för föreläsningen.

David Allis forskning har varit grundläggande för utvecklingen av fältet epigenetik som beskriver hur miljön påverkar genuttrycket. Förhoppningen är också stor att det ska gå att behandla sjukdomar som till exempel cancer genom att påverka kromatin.

Föreläsningen är en del av ett stort samarbetsprogram mellan Rockefeller University i USA och Karolinska Institutet. Rockefeller University är världsberömt för sin forskning och utbildning inom biomedicinska vetenskaper. Bland annat kommer 23 Nobelpristagare därifrån. Dessa så kallade Nicholsonföreläsningar hålls årligen av forskare från Karolinska Institutet och Rockefeller University i respektive land. Förutom föreläsningarna ingår också ett program för forskningsutbyte där forskare från ett universitet periodvis får möjlighet att arbeta vid det andra universitetet.

Journalister är välkomna till föreläsningen:

Beyond the double helix: why your DNA isn't the whole story

Föreläsare: Professor C. David Allis, Joy and Jack Fishman Professor and Head of the Laboratory of Chromatin Biology and Epigenetics, The Rockefeller University, New York.

Tid: Tisdag 14 maj 2013 kl 17-18

Plats: Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet, Campus Solna.

För frågor, kontakta: