Publicerad: 2023-05-02 15:56 | Uppdaterad: 2023-05-02 19:48

Boka KI:s studio för att spela in ljud och bild

Foto av mikrofoner i ljudstudion, campus Solna.
Ljudstudio, Solna. Foto: Samuel Lundberg.

I KI:s studios i Solna och Flemingsberg kan du spela in produktioner med ljud och bild av hög kvalitet. Du har tillgång till professionell utrustning och programvaror, och du kan få stöd av en IKT-pedagog.

Samuel Lundberg.
Samuel Lundberg, IKT-pedagog, KI. Foto: Privat.

Hej Samuel Lundberg, du arbetar med produktioner i ljudstudion tillsammans med kollegor på Enheten för Undervisning och lärande.

Vad kan ljudstudion användas till? Vilka typer av produktioner gör ni?

- I dagsläget är det främst podcasts och inspelning av föreläsningar som görs i ljudstudion. En föreläsning kan förutom datorbild samt tal och musik, även innehålla kamera och deltagare på distans. I ljudstudion kan lärare och andra lära sig undertextning och videoredigering med handledning av en IKT-pedagog.

Vem kan använda studion?

- Alla som har en roll inom grund-, avancerad- eller forskarutbildning på KI får använda ljudstudion utan kostnad, för handledning och inspelning av föreläsning.

Vilken support kan jag få av er?

- Det är möjligt att boka personlig handledning inom undertextning och inspelning av föreläsning, om det relaterar till undervisning vid KI. I vårt formulär kan du själv se lediga tider. Att redigera en inspelad föreläsning och göra eftertextning kan vi handleda på distans. Kontakta oss gärna med ditt önskemål så återkommer vi med om eller hur vi har möjlighet att hjälpa till.

Kan jag låna ljudstudion för att bara spela in en podcast men sköta tekniken själv?

- Inte i dagsläget. Om det finns behov av professionellt ljud och enkel teknik för att göra en pod själv kan vi rekommendera utrustning och berätta om ’best practices’.

Berätta om en rolig produktion!

- Avdelningen för psykologi vid CNS spelar in podcasten Psykologiskt forskning i ljudstudion i Solna sedan en längre tid och det är ett inspirerande och roligt samarbete. Podden produceras av och med forskare och lärare på avdelningen, de diskuterar forskning inom olika områden inom psykologi. Tonen är informell och innehållet är både aktuellt och tillgängligt.