Publicerad: 2011-12-05 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-19 10:44

Blodproteinet EPO viktig i canceruppkomst och spridning

Forskare vid Karolinska Institutet kan nu visa på betydelsen av ett tillväxthormon, PDGF-BB, och blodproteinet EPO för canceruppkomst och hur de tillsammans kan se till att tumörerna sprider sig i kroppen. De nya prekliniska fynden kan i framtiden ge nya möjligheter att angripa tumörtillväxt och kringgå de problem med resistens som finns med många av dagens läkemedel. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine.

Angiogenes är nybildningen av blodkärl utgående från äldre blodkärl. Processen är ett av de viktigaste forskningsområdena för behandling av så skilda tillstånd som cancer, metastaser, fetma, hjärtsjukdom, stroke, diabetes och kronisk inflammation. Även hos friska individer är angiogenes viktigt och inblandat bland annat i sårläkning och menstruationscykeln. Professor Yihai Cao och hans forskargrupp vid Karolinska Institutet studerar angiogenes och dess koppling till cancer, och i den studie som nu publiceras i Nature Medicine visar de betydelsen av en tillväxtfaktor, PDGF-BB.

– Det är en medlem i familjen PDGF, som härstammar från blodplättarna i blodet och som reglerar cellens tillväxt och reglering. Det spelar också en viktig roll i utvecklingen av blodkärl och bidrar till okontrollerad blodkärlsutveckling som är ett kännetecken för cancer. Våra prekliniska fynd antyder att PDGF-BB orsakar systemiska effekter hos personer med cancer, det vill säga det verkar inte bara lokalt, utan det går ut i blodet och påverkar flera organs funktion så att hela kroppen påverkas, berättar Yihai Cao.

Studierna är utförda på möss och de kan i studien visa att när tillväxtfaktorn PDGF-BB binder sin receptor stimuleras blodproteinet EPO (erytropoietin), som i sin tur kontrollerar produktionen av de röda blodkropparna och det får tumören att växa - ju mer blodkroppar som finns desto mer syre kan tumörerna få och då gynnas tumörtillväxten.

– EPO har flera funktioner, dels producerar det mer blod och stimulerar angiogenes. Vi visar mekanismerna bakom; dels en närliggande stimulering av tumörangiogenes genom att det direkt får endotelceller att föröka sig, förmåga att flytta på sig, gro och bilda den så kallade tubformen, och dels att PDGF-BB främjar stimulering av extramedullär hematopoies – förstoring av lever och mjälte – som leder till ökad syreperfusion och skydd mot anemi, berättar Yihai Cao.

Införande av PDGF-BB i möss ökar således erytropoietinproduktionen och de hematopoetiska parametrarna.

– Vi tror att ökningen av EPO kan ligga bakom tumörernas resistens mot antiangiogenesbehandling som bara går på PDGF. Genom att kombinera läkemedel riktade mot både PDGF och EPO skulle kunna ge terapeutiska fördelar och kan komma att kringgå de idag stora resistensproblemen, säger Yihai Cao, och tillägger att de nu kommer att fortsätta att studera musmodeller, samt att titta på möjligheter för fortsatta kliniska studier på patienter.

Professor Yihai Cao är även knuten till Linköpings universitet. I arbetet med studien har forskare från Karolinska Institutet, Linköpings universitet och universitetet i Toyama, Japan deltagit.

Publikation

PDGF-BB modulates hematopoiesis and tumor angiogenesis by inducing erythropoietin production in stromal cells.
Xue Y, Lim S, Yang Y, Wang Z, Jensen L, Hedlund E, et al
Nat. Med. 2011 Dec;18(1):100-10