Publicerad: 2014-04-01 11:42 | Uppdaterad: 2014-11-26 10:13

Biståndspengar viktig fråga för Gates

Bill Gates, världens rikaste man, talade varmt om Sveriges generösa biståndspolitik under sin föreläsning på Karolinska Institutet den 31 mars och svarade även på frågor om kvinnors rättigheter och vad han skulle ha gjort om han varit ännu rikare.

När Bill Gates anlände till Karolinska Institutet på måndagsmorgonen hade han även ett möte med biståndsminister Hillevi Engström på dagens agenda, en av flera politiker som tagit plats i Aula Medica tillsammans med övriga åhörare för att lyssna till honom.

Men innan Bill Gates fick ordet åskådliggjorde Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet och grundare av Gapminder, olika trender inom global hälsa med hjälp av den animerade statistik som kännetecknar hans föredrag och som uppskattas mycket av Bill Gates.