Skip to main content
Publicerad: 2020-02-27 14:38 | Uppdaterad: 2020-02-27 15:30

Birgittta Nordgren belönad med Gyllene Äpplet

Birgitta Nordgren, adjunkt vid Sektionen för fysioterapi, har fått Gyllene Äpplets första pris 2019 av Region Stockholm.
Hon får priset tillsammans med Anna Skanowius, specialistsjukgymnast och Emma Regberg Lundborg, specialistfysioterapeut, för att de tagit initiativ till och utvecklat kursen Bäckenbottenhälsa – prevention och rehabilitering 7,5 hp.

Birgitta Nordgren is honored with flower by the Division of Physiotherapy for her award Gyllene Äpplet from Region Stockholm.
Birgitta uppvaktas med blomma av Sektionen för fysioterapi för sin utmärkelse Gyllene Äpplet från Region Stockholm. Här flankerad av Joanna Kvist, biträdande sektionschef, till vänster samt Malin Nygren-Bonnier, sektionschef, till höger. Foto: Annika Clemes

Gyllene Äpplet delas ut en gång om året för initiativ som leder till förbättringar för både individer och verksamheter inom Region Stockholm. Priset ska också inspirera till utveckling i andra verksamheter.

Motiveringen för deras första pris lyder: 

”När klinisk, akademisk och pedagogisk spetskompetens sprids vidare i nätverkssjukvårdens förgreningar med en tydlig tanke på helheten, så kan en tidigare underbehandlad patientgrupp få tillgång till en mer jämlik och jämställd vård - oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig.”

Birgitta är kursansvarig och ansvarar för planering och administration av kursen. Hon undervisar tillsammans med sina kollegor på sjukhuset, men tar även in andra föreläsare med spetskompetens inom respektive område som kursen täcker.

Den första fristående kursen sjösattes hösten 2018 och de har hittills givit två 7,5hp kurser och en 4,5 hp uppdragskurs.  De fristående kurserna har varit interprofessionella med professioner som fysioterapeuter, barnmorskor, uroterapeuter, läkare, sjuksköterskor. Uppdragskursen på 4,5 hp riktade sig enbart till barnmorskor.

I vår ger de en uppdragskurs på 4,5hp för barnmorskor, till hösten en interprofessionell uppdragskurs på 4,5hp och VT2021 ger vi åter en fristående interprofessionell kurs på 7,5hp.

- Det bästa med kursen är att kursdeltagarnas kunskap och kompetens i att bedöma och analysera funktion/dysfunktion av den komplicerade bäckenbotten ökar och att de får en insikt och praktisk färdighet i hur denna kan rehabiliteras, säger Birgitta och fortsätter:
- Att kurserna är interprofessionella innebär ett mervärde. Kursdeltagarna har genom de studieuppgifter som ingår i kursen fått en insyn i varandras kompetens och flera påbörjade ett samarbete under kursens gång, som förhoppningsvis fortsätter när kurserna är slut.

Birgitta fick i somras höra av en kollega att de hade nominerats till priset men fäste inte så mycket uppmärksamhet vid det då.

- Men så fick vi det glädjande beskedet att vi vunnit, utbrister hon. Jag förstod först inte riktigt betydelsen av priset och att det skulle bli en sådan uppmärksamhet kring det. Det har visat sig i efterhand att det givit många ringar på vattnet, till stor glädje för mig som kliniker och som adjunkt vid KI.

Birgitta gläds åt att deras specialistområde lyfts i och med priset. Hon tycker det är bra att det uppmärksammas att fysioterapeuter har en specifik kompetens som kan göra skillnad för en patientgrupp som förtjänar en bättre vård.

Priset består av, förutom ett konstglasäpple och diplom, 40 000 kr i prispengar som ska användas till kompetensutveckling.

- Vi har flera tankar om vad vi vill göra men inte bestämt något än, avrundar Birgitta. En studieresa för att besöka en framstående forskare i klinisk anatomi står högt på listan.