Skip to main content
Publicerad: 2020-06-25 13:28 | Uppdaterad: 2020-06-25 13:56

Birgitta Henriques Normark ny vicerektor för forskning

Birgitta Henriques Normark. Foto: Stefan Zimmerman

Professor Birgitta Henriques Normark utsågs av rektor tidigare i år, den 10 mars, till att vara vicerektor för forskning under en treårsperiod.

Hon efterträder Anders Gustafsson, som nu är prorektor. Mandatperioden började den 17 februari, 2020, och sträcker sig till och med 31 december 2022.

Birgitta Henriques Normark är professor i klinisk mikrobiologi med inriktning mot klinisk bakteriologi vid institutionen för mikrobiologi, tumör-, och cellbiologi. Hon var tidigare tf vicerektor för forskning.