Publicerad: 2013-12-17 14:27 | Uppdaterad: 2014-01-20 13:53

Birgitta Henriques Normark blir ny vicedekan för rekrytering

Birgitta Henriques Normark utses till ny vicedekan för rekrytering från den 1 april 2014 och tre år framåt. Fram till den 31 mars förlängs Magnus Ingelman-Sundbergs förordnande.

Professor Birgitta Henriques Normark får uppdraget som vicedekan för rekrytering efter att uppdraget utannonserats för intresseanmälan, och på förslag av verksamhetsstyrelserna beslutats av rektor. Eftersom hon tillträder först den 1 april 2014 förlängs Magnus Ingelman-Sundbergs förordnande som vicedekan för rekrytering till och med den 31 mars.

Uppdraget som vicedekan för rekrytering motsvarar det tidigare uppdraget som ”prodekan för rekrytering” och innebär att som ordförande i rekryteringsutskottet ansvara för att bereda rekryteringar av professorer och lektorer, inklusive adjungeringar och gästlärare.