Publicerad: 2016-04-08 15:31 | Uppdaterad: 2016-04-08 15:33

Bioteknikindustrin samlades i Aula Medica

Över 1000 representanter från europeisk bioteknikindustri möttes på Karolinska Institutets campus Solna den 5 april, i samband med den internationella konferensen BIO-Europe Spring 2016 som samtidigt hölls i Stockholm.

BIO-Europe Spring är en arena för ”partnering” inom biotech där forskare, företagare, investerare och andra intressenter inom life science träffas för produktiva möten och potentiella samarbeten. Karolinska Institutet deltog i konferensen tillsammans med Hagastadens fastighetsägare och Stockholms Science City Foundation. Årets konferens samlade över 2300 delegater från hela världen.

Efter en konferens i Kistamässa bjöds det in till en nätverksträff med middag i Aula Medica. KI:s translationella forskning lyftes fram upp i flera sammanhang, liksom projekt och företag sprungna KI-forskning. Deltog gjorde bland andra Per Svenningsson, professor i neurologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap, och Alexander von Gabain, vicerektor för innovation och samverkan med näringslivet. Alexander von Gabain pratade om vikten av att skapa ett nytt ”mindset” inom akademin, där unga forskare inte räds att nyttiggöra sina forskningsresultat utan ser det som en naturlig del av arbetet.

Ett flertal affärsutvecklare från KI fanns också på plats och deltog i den så kallade partneringsystemet, som innebar förbokade halvtimmeslånga one-to-one möten.

– Konferensen gav möjlighet att träffa representanter från globala företag och blev också en bra chans att visa hur Karolinska Institutet arbetar med företagssamverkan och innovation, säger Richard Cowburn, ansvarig för etablering av företagssamarbete på KI.

Ett nytt inslag på BIO-Europe var pitchtävlingen Startup Slam: Sweden, som KI Innovations AB anordnade i samarbete med Johnson & Johnson Innovation.