Publicerad: 2016-10-18 11:40 | Uppdaterad: 2016-10-18 11:46

Biomedicum skiftar fokus från bygge till själva forskningen

Biomedicum Pontus Aspenström

Nyligen togs beslutet om hur forskargrupperna och den övriga personalen ska sitta i Biomedicum, det nya forskningslaboratoriet på Karolinska Institutets campus Solna, som blir klart år 2018. Nu skiftar fokus från byggprocessen och inplacering av forskargrupper, till just forskningen, säger prefektgruppens ordförande Pontus Aspenström.

Endast en smal passage skiljer de två byggnaderna Biomedicum och Aula Medica åt. De ligger tätt intill varandra på KI-sidan utmed Solnavägen, och det är här som Pontus Aspenström berättar om projektet som han har varit delaktig i sedan starten för fem år sedan. Tidigare var han en av dem som förde forskarnas talan, men sedan den första juli i år har han tagit över stafettpinnen som ordförande i prefektgruppen. Under ett halvår har han det övergripande ansvaret att se till att verkställa enligt plan innan ordförandeposten roterar igen.

– Man får verkligen tänka, ’hur kan vi göra det här så bra som möjligt för så många som möjligt?’. Det kanske inte kommer falla alla i smaken till hundra procent men vi har försökt minimera fallgroparna, för vi har inte råd att missa nu när vi är så nära, säger Pontus Aspenström.

Förberedelser och fortsatt planering

Bland annat så har forskarna från de fem institutioner som ska flytta hit fått svara på vilka behov de har när det gäller infrastruktur och laboratorieutrustning, men också vilka andra forskargrupper de vill sitta nära.

– Den senaste tiden har vi planerat väldigt aktivt och försökt jämka ihop alla grupper för att se till att alla institutioner och forskare blir nöjda vid inflyttningen. Nu när det är klart ska alla träffas och bestämma tillsammans hur de vill organisera sin närmiljö så att det blir så bra som möjligt, säger Pontus Aspenström.

Konceptet för byggnaden är bland annat ”park i hus”. Genom att konstruera miljöer med mycket grönska ska huset kompensera för de buskar och träd som fanns på platsen innan bygget startade.

– Jag tror att det kan bli väldigt häftigt. Det blir något nytt jämfört med det gamla klassiska KI, säger han.

Första konferensen i oktober

Inredningen satsar också på gemensamma ytor och ”gränder” mellan de tidigare enskilda institutionerna. Tanken är att erbjuda möjligheter för möten.

– Det låter ju vackert i teorin men vi hoppas verkligen att vi kommer få till det i praktiken också.

Nu skiftar fokus från byggprocessen och inplacering av forskargrupper, till just forskningen.

Redan nu finns gemensamma aktiviteter, och den första vetenskapliga konferensen för Biomedicum är planerad till den 21 oktober i år.

– Nu ligger det i våra och i forskarnas händer att bedriva den världsledande forskning som vi faktiskt är satta här för att göra, säger Pontus Aspenström.

Text: Mårten Göthlin

Foto: Gustav Mårtensson

En längre artikel har tidigare publicerats i KI Bladet 4/2016.

Biomedicum i korthet
Biomedicum kommer att samla en stor del av den experimentella forskningen på Karolinska Institutets campus Solna under ett och samma tak. Eftersom laboratorieutrustningen är både avancerad och dyr, ska den kunna utnyttjas av fler. Målet är att skapa samarbeten mellan forskargrupper inom både grundforskning och klinisk forskning, som främjar nya resultat. Bygget startade 2013 och inflyttningen sker 2018.