Publicerad: 2022-10-03 12:24 | Uppdaterad: 2022-10-03 12:48

Biomedicum AV support – ny rutin från den 5 oktober

Karolinska Institutets fastighetsavdelning kommer inte längre att erbjuda AV-support för de mötesrum i Biomedicum som vi bokar via outlook. Därmed behöver rutinen att förändras.

Facility Management (FM) kommer att hantera felanmälningar. Dock kommer FM inte kunna ge ’akut’ support till exempel i samband med ett möte.

Vid fel på utrustningen vänligen felanmäl via FM Helpdesk.

AV-supporten i de stora mötesrummen på plan 3 (Eva & George Klein, Nils Ringertz, Ragnar Granit  och Peter Reichard) kommer fortfarande hanteras av Fastighetsavdelningen.