Publicerad: 2024-05-28 11:33 | Uppdaterad: 2024-05-28 13:48

Biomedicinutbildningen del av Östersjösamarbete

I mars reste Louisa Cheung och Rachel Fisher vid institutionen för medicin Solna till Vilnius University i Litauen för att delta i ett nätverksmöte inom ”BalticSeaBioMed”.

BalticSeaBioMed är ett konsortium av masterprogram i biomedicin (eller liknande) vid sex universitet i Östersjöregionen: Åbo Universitet, Åbo Akademi, Eastern Finland Universitet, Syddansk Universitet, Vilnius Universitet och Karolinska Institutet. Nätverket, som initierades 2013 och har haft något skiftande medlemmar under åren, har varit framgångsrikt i att erhålla finansiering från både Nordplus och Erasmus+ Strategic Partnership programmet.

Nätverket har utvecklat en rad öppna utbildningsresurser inom biomedicin och har genomfört sex sommarskolor vid Åbo universitets skärgårdshavets forskningsinstitut på Själö (nära Åbo, Finland), plus en digital sommarskola under pandemin. 

I augusti 2024 kommer nätverket återigen att anordna en sommarskola med titeln Human Health and Environment by the Baltic Sea. Totalt kommer 30 studenter att delta, fem från vart och ett av de deltagande universiteten. Ett pedagogiskt escape room, som nätverket håller på att utveckla, kommer att provköras under sommarskolan.

Nätverkets senaste Norplus-ansökan beviljades finansiering för perioden 15 maj 2024 - 1 oktober 2025 med Karolinska Institutet som huvudsökande, under ledning av Rachel Fisher och med Louisa Cheung som nätverkskoordinator. Under denna period kommer nätverket att vara värd för ytterligare en sommarskola (augusti 2025) samt fortsätta utvecklingen och integreringen av det pedagogiska escape room i masterprogrammen som ingår i nätverket.

Rachel Fisher är programansvarig för kandidat- och masterprogrammen i biomedicin samt för masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskap. På institutionen för medicin Solna är hon kursansvarig för Frontiers in Biomedicine under termin ett på Masterprogrammet i biomedicin. Louisa Cheung är kursansvarig för Frontiers in Translational Medicine under termin ett på Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna.