Publicerad: 2012-06-25 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Biomedicinska analytikerprogrammet vid KI får kritik

[NYHET 2012-06-13] Onsdagen den 13 juni publicerade Högskoleverket en ny omgång granskningar av utbildningar vid landets lärosäten. Biomedicinska analytikerprogrammet vid Karolinska Institutet får omdömet "bristande kvalitet".

De utvärderingsresultat som publicerades den 13 juni gäller bland annat biomedicinska analytikerprogrammet vid Karolinska Institutet, en utbildning som ger en biomedicinsk analytikerexamen och en kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap.

- Vi tar mycket allvarligt på den kritik som det här utbildningsprogrammet får i Högskoleverkets utvärdering, säger Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning vid Karolinska Institutet.

- Det är bra att Högskoleverket gör dessa utvärderingar. Vårt mål är naturligtvis att erbjuda de bästa utbildningarna i landet, och nu ska vi analysera Högskoleverkets utvärdering noga och rätta till de saker som drar ner vårt betyg, säger Jan-Olov Höög.

Två utvärderingar av programmet

Biomedicinska analytikerprogrammet vid Karolinska Institutet har två inriktningar - klinisk fysiologi och laboratoriemedicin. I denna omgång utvärderades endast inriktningen på laboratoriemedicin.

Betyget i Högskoleverkets utvärdering grundar sig främst på studenternas examensarbeten och hur de når upp till målen med utbildningen. Dessutom tillkommer lärosätenas självvärderingar, gruppintervjuer med studenter om deras erfarenheter samt alumnienkäter.

För Karolinska Institutets har det inneburit två utvärderingar av programmet. En för biomedicinsk analytikerexamen och en för kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Det var dock samma examensarbeten som granskades för båda examina.

- Målen är ganska lika, om än mer specificerade i yrkesexamen, säger Maria Watter, programdirektor vid biomedicinska analytikerprogrammet. I målen för yrkesexamen finns naturligt nog ett större fokus på patienten och den kliniska verksamheten.

Lärosäten som kritiseras i Högskoleverkets utredning ska se över bristerna inom det kommande året. Därefter redovisar lärosätet för vilka åtgärder som ska vidtas för att rätta till bristerna. Högskoleverket beslutar sedan om ett eventuellt återkallande av examenstillståndet.

I den första omgången av Högskoleverkets utvärdering betygsattes bland annat psykologprogrammen, där Karolinska Institutets kandidatexamen i psykologi fick "mycket hög kvalitet". Näst på tur bland KIs utbildningar står utvärdering av logopedexamen, optikerexamen och sjukgymnastexamen.