Publicerad: 2015-10-13 10:25 | Uppdaterad: 2024-03-25 10:27

Biomarkörer ska hjälpa läkare välja rätt läkemedel

Janne Lehtiö, professor i medicinsk proteomik vid institutionen för onkologi-patologi, använder masspektrometri för att förstå mer om hur proteiner samspelar i våra kroppar och hur de förändras vid cancer. Ett av hans mål är att hitta pålitliga biomarkörer som hjälper läkarna att välja det mest effektiva läkemedlet för varje patient.

Janne Lehtiö, foto: Stefan Zimmerman.

Janne Lehtiö forskar inom proteomik, det vill säga om biologiska nätverk av proteiner.

– Istället för att detaljstudera ett visst protein vill vi få en övergripande bild av proteomet, av alla proteiner i en cell, en vävnad eller en organism. Jag brukar jämföra det med att ta landskapsbilder istället för att fotografera enskilda träd, förklarar han.

Huvudspåret i Lehtiös forskning handlar om cancer. Där använder han proteomiken för att förstå bland annat varför ett visst läkemedel fungerar för vissa patienter, men inte för andra.

– På senare år har cancervården fått tillgång till en ny arsenal av målsökande läkemedel, säger han. Deras effektivitet skiljer ofta mycket mellan olika individer med samma sjukdom. Vi försöker hitta biomarkörer som hjälper läkarna att förutsäga vilken behandling som kommer att hjälpa en enskild patient. Vår forskning syftar också till förståelse för de fundamentala principerna för hur proteomet förändras vid cancer.

Ett kompletterande tema i Lehtiös forskning är metodutveckling inom masspektrometri – det viktigaste verktyget inom proteomik. Han är föreståndare för SciLifeLabs plattform för klinisk proteomik och masspektrometri.

Lehtiös grupp är också verksam inom det nya fältet proteogenomik, som integrerar genomik och proteomik.

– Det är spännande att vara med och grunda ett nytt forskningsfält, säger han. När vår grupp nyligen upptäckte 100 tidigare okända proteinkodande gener hos människan så var det på detta sätt – genom att koppla ihop genomik och proteomik.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2015.

Se en film